Novinář

V roce jsem graduoval v Politických Vědách se specializací v Ekonomii. Odjakživa tedy mám hluboký zájem pro lidskou společnost a pro zákony, které ji řídí. Ekonomie, historie a politika byly oblasti lidské kultury, které mě vždy fascinovaly a kterým jsem se neustále věnoval.


Po dokončení vysokoškolského studia a po specializaci v Internacionalizaci malých a střeních podniků jsem pracoval 5 let jako business consultant pro malé a střední italské firmy, které investovaly do České republiky. Náplni mé práce bylo vždy být konstantě v obrazu aktuálního politicko-ekonomického vývoje země.
V roce 2010 jsem se stal šéfredaktorem CamIC Magazine, dvouměsíční časopis Italsko-české obchodní komory v Praze, který bohužel byl uzavřen rozhodnutím malé skupiny mocných lidí. Od té doby jsem začal se věnovat plně žurnalistice a publicistice, obory, kterým se věnuji s velkým nadšením a upřímnou vášní.


Věřím, že žurnalistika míněna jako svoboda projevu z jedné strany, a jako právo na informace z druhé je jeden z hlavních prostředků pro seberealizaci naplnění lidské bytosti na cestě směrem k vyšším cílům růstu a štěstí.
Ztotožňuji se proto s formou žurnalistiky, která především uznává lásku k Pravdě, ať tato je jakákoliv, včetně tedy té nepohodlné i pro nás samy, a respekt lidské svobody a inteligence. Nevěřím, že existuje něco jako absolutně objektivní žurnalistika. Jako mnoho dalších lidských děl, i žurnalistika je výsledkem práce a myšlenek člověka. A proto je to dílo přirozeně subjektivní, jehož hodnota a síla se živí objektivními stránkami reality, ke které se vztahuje. Ale z toho nevyplývá, že může být opravdu objektivní.


Dle mého názoru, naopak tvrzení o absolutní "objektivitě" skrývá alibi, aby novinář neujal jasnou pozici anebo, ještě hůře, aby se nestřetl s mocnými. Holé žurnalistice, tvořené jen daty a fakty, které se nedají popírat, upřednostňuji žurnalistiku méně posedlou objektivitou, ve které autor se neobává dát do hry, kromě své jméno a svou tvář, i své vlastní pocity a emoce. To, protože koneckonců interakce mezi lidmi není tolik založena na pouhé fakty, ale hlavně na pocity, které jsou emanací naší životní energie.


A jen tato energie, nic jiného, může opravdu změnit svět, ve kterém žijeme podle našich přání.


Můžete pokračovat s četbou mých článků v této sekcí: http://andreaspieralli.eu/cs/novinar/clanky
Anebo se podívat na má vystoupení v České televizi: http://andreaspieralli.eu/cs/videa